It looks like you're in .
Would you like to go to to your local store?

0

Your Basket is Empty

Snowboard Garanti

OM VÅR POLICY

Endeavor garanterar att produkterna är fria från tillverkningsfel i ett (1) år från inköpsdatumet. Vårt åtagande för dig är att vi vill att du ska åka så mycket som möjligt. Om ditt redskap har gått sönder så gör vi vårt bästa för att få tillbaka dig på backarna så fort som möjligt. Kolla in våra fullständiga riktlinjer nedan och se till att du har bekantat dig med dem innan du påbörjar ett garantianspråk.


Steg 1

Läs följande frågor. Om du svarar ja på alla dessa fortsätt sedan till Steg 2.

 • Var produkten inköpt inom de senaste 12 månaderna?
 • Var produkten köpt från en auktoriserad Endeavor-återförsäljare eller direkt från vår webbutik?
 • Har du en kopia av ditt kvitto, orderbekräftelse, försäljningskvitto eller annat inköpsbevis?
 • Verkar skador eller fel vara resultatet av eller hänförligt till bristfälligt material eller dåligt utförande?

Om du svarade ja på alla ovanstående frågor fortsätt till steg 2. Om du inte gjorde det Maila oss och vi kommer se vad vi kan göra för att hjälpa till.


Steg 2

Om din produkt köptes av en auktoriserad Endeavor-återförsäljare, skicka din produkt till dem för att påbörja ett garantianspråk.

Om din produkt köptes direkt från vår webbutik, Maila oss följande information.

 • Detaljer om produkten
 • Ursprungligt inköpsdatum (bifoga en kopia av kvitto, faktura eller försäljningskvitto)
 • Serienummer - Det här finns etsat i toppskiktet på häl eller tåkanten
 • Beskrivning av felet eller skadan
 • Hur uptäckte du först felet eller skadan?
 • Bilder av felet eller skadan - desto bättre bilder, desto snabbare kan vi behandla ditt krav

Steg 3

Vänta på ett svar från vårt kundtjänstteam.

Vi strävar efter att svara på alla garantianspråk så fort som möjligt men under upptagna perioder kan svarstiderna vara långsammare. Våra kundservice rådgivare arbetar 9-5 PST mån-fre (med undantag för helgdagar). E-post skickade utanför dessa timmar kommer att svaras under nästa lediga arbetstid.

Om vi av någon anledning behöver mer information kommer vi att meddela dig.

Alla garantikrav kan inte godkännas via e-post. Ibland ska vi kräva att produkten returneras för inspektion. Om så är fallet kommer vi att ge fullständiga instruktioner via e-post.


VAD OMFATTAS?

Vår garanti omfattar, men är inte begränsad till, följande fel och skador.

 • Alla betydande tillverkningsfel
 • Delaminering av toppskiktet, bas-, sidoväggs-, kant-, nos- och tailskydd på grund av tillverkningsfel
 • Avskalade, roterande eller dåligt anpassade fastsättningar till följd av ett tillverkningsfel
 • Tillverkningsfel relaterade till The Channel

VAD OMFATTAS INTE?

Vår garanti täcker inte men är inte begränsad till följande fel och skador.

 • Skada som orsakats av missbruk, felaktig användning eller försummelse. Detta inkluderar men är inte begränsat till räck- och stenskador, avbrytna kanter eller knäckt nos eller tail
 • Skada som orsakats av felaktig montering eller justering av snowboardbindningar inklusive användning av felaktig utrustning
 • Skador orsakade av stollyftar, gondoler eller andra bergtransportmetoder
 • Normal slitage som förväntas med sportutrustning
 • Skada som orsakas av lösningsmedel eller lim, inklusive Loc-Tite som används vid montering av utrustning eller stomp pads eller tracktion pads som fästs på en snowboard
 • Skada som orsakats av felaktig service av utrustning, inklusive värmeskador eller verktygsmärken
 • Skada orsakad av användning av utrustning som inte tillhandahålls av Endeavor
 • Skador som orsakas av kollision eller påverkan med, men inte begränsat till, stenar, räcken, park-funktioner, hissar, kö hinder och betong
 • Kosmetisk skada inklusive, men inte begränsat till, flisor, bucklor, skrap, repor, oxidation, rost och färgförändringar
 • Skada orsakad av ändringar gjorda utanför en Endeavor-anläggning

GARANTIBEGRÄNSNINGAR

Endeavor snowboardgarantin är föremål för följande begränsningar utöver vad som åläggs enligt gällande lag.

 1. Garantin gäller endast produkter som köpts från en auktoriserad Endeavor-återförsäljare eller direkt från Endeavor Snowboards webbutik. Om du är osäker om en återförsäljare är en auktoriserad Endeavor-återförsäljare, Maila oss för bekräftelse.
 2. Garantin gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överföras.
 3. Alla produkter måste godkännas av Endeavor Snowboards innan de returneras. Produkter som returneras utan skriftligt godkännande behandlas inte och kommer att returneras på kundens bekostnad.
 4. Endeavor Snowboards rekommenderar att du använder en spårad och försäkrad tjänst för att returnera din produkt och tar inget ansvar för skada eller förlust av föremål under transport till Endeavor Snowboards.
 5. Fraktkostnader för retur är ensamt ansvar för kunden. Retur frakt till kunden kommer att omfattas av Endeavor Snowboards.
 6. Alla ursprungliga fraktkostnader återbetalas inte och kommer inte att inkluderas i någon kredit eller återbetalning till kunden.
 7. Garantin är ogiltig om någon ändring eller modifiation har gjorts på en produkt som inte har utförts av Endeavor Snowboards.
 8. Produkter som repareras eller byts ut under garantin omfattas av den återstående garantiperioden. Till exempel, produkter som repareras eller byts ut 11 månader efter inköpsdatum kommer fortsättningsvis att täckas under garantin under 1 månad.
 9. Varor som repareras under garantin är föremål för tillgängliga delar. Endeavor Snowboards kommer att göra sitt bästa för att matcha färger eller stilar men vi kan inte garantera det.
 10. Varje faktura, kvitto eller inköpsbevis måste tydligt ange den auktoriserade Endeavor-återförsäljaren genom vilken den köptes samt inköpsdatum.
 11. Endeavor produkter omfattas inte av någon verbal garanti.
 12. Auktoriserade Endeavor Snowboards-återförsäljare har inte behörighet att godkänna eller avvisa garantier. Alla garantier i Nordamerika får endast godkännas av Endeavor Snowboards.
 13. Produkter som köpts på eBay omfattas inte av garantin för Endeavor Snowboards.

ANSVARSFRISKRIVNING

Snowboard är en farlig sport. Endeavor Snowboards tar inget ansvar i händelse av skada eller dödsfall som uppstår vid användning av Endeavor Snowboard.

Subscribe

Come Join Us