It looks like you're in .
Would you like to go to to your local store?

0

Your Basket is Empty

Regler & Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till endeavorsnowboards.com ("Webbsidan"). Endeavor Design Inc dba. Endeavor Snowboards tillhandahåller sina tjänster till dig enligt följande villkor ("Regler och villkor" eller "Avtal"). Läs igenom följande användarvillkor innan du använder vår webbplats. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte vår webbplats. Genom att använda eller komma åt webbplatsen eller tjänsterna innebär du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa användarvillkor.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du besöker endeavorsnowboards.com eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikationer från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att skicka meddelanden på denna webbplats. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla lagstadgade krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

BARN UNDER ÅLDERN 18

Endeavor Snowboards säljer inte produkter till barn, men det säljer dem till vuxna, som kan köpa produkter med kreditkort. Om du är under 18 år kan du bara handla på endeavorsnowboards.com med en förälder eller vårdnadshavares medverkan. Endeavor Snowboards och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att neka tjänster, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

The Digital Millennium Copyright Act

Den digitala millenniumupphovsrättslagen från 1998 ("DMCA") ger upphov till upphovsrättsinnehavare som anser att material som visas på Internet kränker deras rättigheter enligt amerikansk upphovsrätt. Om du är i god tro att material som är publicerat på denna webbplats kränker din upphovsrätt, kan du (eller din agent) skicka oss ett meddelande som begär att materialet tas bort eller att åtkomst till det blockeras. Meddelandet måste innehålla följande: (i) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den ensamrätt som påstås ha åsidosatts; (ii) Identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som påstås ha åsidosatts; (iii) identifiering av det material som påstår sig vara kränkande eller föremål för inkräktande verksamhet och information som är tillräckligt för att vi ska kunna lokalisera materialet på webbplatsen; (iv) namn, adress, telefonnummer och e-postadress (om tillgängligt) hos den klagande parten; (v) ett påstående om att den klagande parten har god tro på att användningen av materialet på det sätt som klagomålet är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen och (f) ett påstående om att uppgifterna i anmälan är korrekta och att den som klaganden är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den ensamrätt som påstås ha åsidosatts. Meddelanden avseende webbplatsen bör skickas till info@endeavorsnowboards.com. Vi föreslår att du konsulterar din juridiska rådgivare innan du lämnar ett meddelande eftersom det kan medföra böter för falska påståenden.

IMMATERIALRÄTT

All immateriell äganderätt på webbplatsen (med undantag för användargenererat innehåll) ägs av Endeavor Design Inc eller dess licensgivare, vilket inkluderar material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller patentlagar. Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn (t.ex. Endeavor namn och Stacked-logotypen) ägs, registreras och/eller licensieras av Endeavor Design Inc. Allt innehåll på webbplatsen (med undantag för användargenererat innehåll), inklusive men inte begränsat till text, programvara, skript, kod, mönster, grafik, foton, ljud, musik, videor, applikationer, interaktiva funktioner och allt annat innehåll ) är ett kollektivt arbete enligt USA och andra upphovsrättslagar och är Endeavors egen egendom. Med ensamrätt.

SKADEERSÄTTNING DU ACCEPTERAR ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA ENDEAVOR, DESS DOTTERBOLAG, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER OCH LEVERANTÖRER FRÅN OCH MOT ALLA KRAV, UTGIFTER, SKADOR OCH KOSTNADER, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATARVODEN, PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV DENNA SIDA, DIN ANVÄNDNING I SAMBAND AV WEBBPLATSEN, ELLER DINA ÖVERTRÄDELSER MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR, LAGAR ELLER RÄTTIGHETERFÖR TREDJE PART.
TREDJE PARTS LÄNKAR

Endeavor Snowboards kan länka till webbplatser från tredje part. Endeavor Snowboards har ingen kontroll över länkade webbplatser. Dessa platser är endast till din bekvämlighet och åtkomst sker på egen risk.

RISK FÖR FÖRLUST

Alla varor som köpts från Endeavor Snowboards är gjorda enligt ett leveransavtal. Det innebär att risken för förlust och titel för sådana föremål överförs till dig vid vår leverans till transportören.

PRODUKTBESKRIVNINGAR

Endeavor Snowboards försöker vara så exakt som möjligt. Endeavor Snowboards garanterar dock inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna webbsida är korrekt, komplett, pålitligt, aktuellt eller felfritt. Om en produkt som erbjuds av Endeavor själv inte är som beskrivet är din enda åtgärd att returnera den i ett nytt, oanvänd tillstånd.

SEKRETESS

Vår sekretesspolicy, som är införlivat dessa användarvillkor genom denna hänvisning, beskriver vidare insamling och användning av information om denna webbplats.

FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV ENDEAVOR "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND. ENDEAVOR GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT VAD GÄLLER ANVÄNDNING AV DENNA SIDA ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM INGÅR PÅ DENNA SIDA. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA SIDA SKER PÅ EGEN RISK. I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGTH TILLÄMPLIG LAG, UPPHÄVER VI ALLA GRARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. ENDEAVOR GARANTERAR INTE ATT DENNA SIDA, DESS SERVRAR ELLER E-POST SOM SKICKAS FRÅN ENDEAVOR ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ENDEAVOR ANSVARAR INTE FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM KOMMER FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA SIDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKT, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFF OCH EFTERFÖLJANDE SKADOR. VISSA STATLIGA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, NÅGRA ELLER ALLT AV DEN OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGEN, UNDANTAG, ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

DIVERSE

Du godkänner att denna webbplats ska anses vara en passiv webbplats som endast är baserad i Vancouver, BC, Kanada, vilket inte ger upphov till personlig jurisdiktion över Endeavor i andra jurisdiktioner än BC. Du samtycker till att denna webbplats, användarvillkor, sekretesspolicy och eventuella tvister mellan dig och Endeavor skall regleras i alla avseenden av BC lag, utan hänsyn till val av lagbestämmelser och inte av 1980 U.N. Konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor. Utom där förbjudet, godkänner du att alla tvister, krav och rättsliga förfaranden direkt eller indirekt till följd av eller i samband med denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till köp av Endeavor produkter) ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av grupptalan. Varje sak eller krav du kan ha med avseende på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till köp av Endeavor produkter) måste inledas inom ett (1) år efter det att fordran eller orsaken till talan uppstår. Genom att använda webbplatsen godkänner du att få vissa elektroniska meddelanden från Endeavor. Du godkänner att alla meddelanden, överenskommelser, upplysningar eller annan kommunikation som Endeavor skickar dig elektroniskt uppfyller alla krav på juridisk kommunikation, inklusive att sådan kommunikation är skriftlig. Endeavors underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av något av dessa användarvillkor skall inte betraktas som ett avstående av någon bestämmelse eller rätt. Varken beteende mellan parterna eller handelspraxis skall ändra någon av dessa användarvillkor. Endeavor kan när som helst tilldela sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon part utan föregående meddelande.

UPPSÄGNING

Endeavor förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avsluta ditt konto och begränsa din användning av hela eller någon del av webbplatsen för någon eller ingen anledning, utan förvarning och utan ansvar gentemot dig eller någon annan. Endeavor förbehåller sig också rätten att blockera användare från vissa IP-adresser eller enhetsnummer och förhindra åtkomst till webbplatsen. Dessa användarvillkor förblir i kraft även efter att ditt konto har avslutats. Användningsvillkoren avseende immateriella rättigheter, ersättning, diverse och villkor som enligt deras natur kan överstå uppsägning ska överleva eventuella avslut.

Subscribe

Come Join Us